Met een verzoekschrift eerherstel maak je je strafblad weer blanco! Hoe kan je eerherstel aanvragen? Wij helpen je met het verzoekschrift eerherstel. Voor 90 EUR ontvang je een verzoekschrift op maat in je mailbox. 

Lees verder onder het contactformulier!

  Ik wil graag email ontvangen
  Ik ga akkoord met de privacy policy.
  Ik wil graag email ontvangen

   

  Wil je eerherstel aanvragen? Je strafregister blanco maken? Je leest hier alles over eerherstel aanvragen. 

  Wanneer je door de strafrechter wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister. Maar een strafregister kan je zoektocht naar een job behoorlijk bemoeilijken. Om te vermijden dat een veroordeling je blijft achtervolgen, kan je eerherstel aanvragen.

  Maar let op, door het eerherstel verdwijnen de veroordelingen niet van je strafregister. Je krijgt er wel een blanco bewijs van goed gedrag en zeden door.

  eerherstel aanvragen

  1. De ene straf is de andere niet

  Hoe je strafblad blanco maken? Dat hangt af van de grootte van de straf.  Wie de straf heeft uitgesproken, is minder belangrijk. De politierechtbank kan een correctionele straf opleggen. En de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Het enige dat telt, is de hoogte van de straf. 

  Soorten straffen: 

  2. Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten

  Nu je weet wat voor straf er werd opgelegd, weet je ook welke procedure je moet volgen om je strafregister weer blanco te maken.

  Uitwissing van politiestraffen

  Een politiestraf wordt automatisch uitgewist, drie jaar na de dag van de uitspraak. Je moet daar dus niks voor doen. Een uitwissing betekent niet dat je de boete niet meer moet betalen!

  Eerherstel aanvragen voor alle andere straffen

  Andere veroordelingen verdwijnen niet automatisch van het strafregister. Dus daarvoor moet je een eerherstel of herstel in eer en rechten aanvragen.

  3. Voorwaarden eerherstel aanvragen

  Wil je eerherstel aanvragen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  4. Proeftijd?

  Bovendien kan je pas eerherstel aanvragen na een bepaalde proeftijd. Tijdens die proeftijd moet je:

  De duur van de proeftijd hangt ook af van het soort straf.

  Maar let op! De proeftijd begint pas te lopen als je de volledige boete hebt betaald. Bovendien kan je ten vroegste 1 jaar vóór het verstrijken van de proeftermijn eerherstel aanvragen. Als de straffen met uitstel werden uitgesproken, is de proeftijd minstens even lang als de duur van het uitstel.

  5. Eerherstel aanvragen

  Als je aan de voorwaarden voldoet, bezorg je – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur des Konings.

  Een gewone brief volstaat. Die verstuur je aan de procureur des Konings van je woonplaats. De brief moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar hij moet wel minstens:

  6. Documenten

  Bij je aanvraag voeg je de volgende documenten:

  Je stuurt je aanvraag tot eerherstel aan de procureur des Konings. Deze vraagt advies aan de korpschef van je woonplaats. Na een eerste controle stuurt die je aanvraag naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. De KI doet uiteindelijk uitspraak. In principe moet je niet aanwezig zijn op deze zitting.

  7. Gevolgen

  Hou er rekening mee dat de procedure – van aanvraag tot beslissing – tot één jaar kan duren.

  Door de uitwissing of het eerherstel komen één of meer veroordelingen niet meer voor op je strafregister.

  Een adellijke titel of een graad in het leger die je verloor door de veroordeling, krijg je er niet door terug.

  Bovendien blijf je verplicht om de slachtoffers te vergoeden. Een uitwissing of eerherstel betekent ook niet dat je de boetes niet meer moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn).

  Wil je nu eerherstel aanvragen?

   Ik wil graag email ontvangen
   Ik ga akkoord met de privacy policy.
   Ik wil graag email ontvangen