Grâce à une demande de réhabilitation, tu rends ton casier judiciaire à nouveau vierge.

Tu veux un casier vierge? Effacer ton casier judiciaire?

Wanneer je door de strafrechter wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister . Maar een  strafregister kan je zoektocht naar een job behoorlijk bemoeilijken. Om te vermijden dat een veroordeling je blijft achtervolgen, kan je  eerherstel aanvragen. Mais attention, la réhabilitation ne fait pas disparaître les condamnations de ton casier judiciaire. En revanche, elle te donne un certificat vierge de bonne conduite, vie et mœurs.

Une peine n'est pas l'autre

Hoe maak je je strafblad blanco? Dat hangt enkel af van de grootte van de straf. Het is niet belangrijk welke rechter de straf heeft uitgesproken. De politierechtbank kan een correctionele straf opleggen. En de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Het enige dat telt, is de hoogte van de straf.

Peine de police

gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of een geldboete van 1 tot 25 euro. Let op: het bedrag van de boete moet je nog vermenigvuldigen met de ‘opdeciemen’. Momenteel moet je een boete maal 8 doen om het uiteindelijke bedrag te kennen. Een politiestraf is dus een geldboete van 8 tot 200 EUR. De gerechtskosten en andere bijdragen tellen niet mee.

Peine correctionelle

peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans, peine de travail de 45 à 200 heures ou amende de plus de 25 euros (lire : amende de plus de 200 euros)

Peine criminelle

emprisonnement ou détention (cette dernière peine est réservée aux crimes politiques).  

Effacement et réhabilitation

Nu je weet wat voor straf er werd opgelegd, weet je ook welke procedure je moet volgen om je strafregister weer blanco te maken.   Effacement des peines de police Een politiestraf wordt automatisch uitgewistUne peine de police est automatiquement effacée trois ans après le jour de la condamnation définitive. Vous ne devez donc rien faire pour cela. L'effacement ne signifie pas que vous ne devez plus payer l'amende !   Demander la réhabilitation pour toutes les autres condamnations Les autres condamnations ne disparaissent pas automatiquement du casier judiciaire. Pour cela, vous devez demander une réhabilitation. eerherstel of herstel in eer en rechten aanvragen.  

Conditions pour demander la réhabilitation

Wil je eerherstel aanvragen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan maar één keer per 10 jaar eerherstel aanvragen. Tenzij je daarvan uitdrukkelijk bent vrijgesteld, moet je ook:
  • avoir purgé les peines de prison
  • avoir payé les amendes et les frais
  • avoir indemnisé les victimes
  • avoir restitué les biens
Als de straffen verjaard zijn, mag dat niet aan jou liggen.  

La délai d'épreuve ?

Bovendien kan je pas eerherstel aanvragen na een bepaalde proeftijd. Tijdens die proeftijd moet je een vaste verblijfplaats hebben, in België of in het buitenland. Vanzelfsprekend moet je niet al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond. Je moet wel altijd een officieel adres hebben gehad Je moet ook blijk geven van verbetering en van goed gedrag. Dat betekent dat je tijdens je proeftijd geen nieuwe feiten pleegt.   La durée de la probation dépend également du type de peine.  Pour les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 5 ans, le délai d’épreuve est de 3 ans. proeftijd 3 jaar. Voor gevangenisstraffen vanaf 5 jaar bedraagt de proeftijd 5 jaar Bij herhaling of terbeschikkingstelling bedraagt de proeftijd minstens 6 jaar Wanneer een straf van meer dan 5 jaar wegens herhaling werd uitgesproken, bedraagt de proeftijd 10 jaar. Let op! De proeftijd begint pas als je de boete volledig hebt betaald. Daarnaast kun je op zijn vroegst één jaar voor het verstrijken van de proeftijd rehabilitatie aanvragen. Als de straf werd opgeschort, is de proeftijd minstens even lang als de periode van opschorting.

Demande de réhabilitation

Als je aan de voorwaarden voldoet, bezorg je – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur  Une simple lettre suffit. Tu l'envoies au procureur du Roi de ton lieu de résidence. La lettre ne doit pas remplir certaines conditions, mais elle doit au moins
  • indiquer les condamnations pour lesquelles tu demandes la réhabilitation
  • contenir une liste des lieux où tu as résidé au cours des 10 dernières années.
 

Documents

A ta demande, tu joignes une historique des adresses et un extrait du casier judiciaire, tous les deux sont disponible auprès de la commune. historiek van adressen en een recent uittreksel uit het strafregister. Beiden zijn normaal gratis en online te verkrijgen bij de gemeente. Je stuurt je aanvraag tot eerherstel aan de procureur des Konings. Deze vraagt advies aan de korpschef van je woonplaats. Na een eerste controle stuurt die je aanvraag naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. De KI doet uiteindelijk uitspraak. In principe moet je niet aanwezig zijn op deze zitting.

Conséquences

N'oublie pas que la procédure - de la demande jusqu'à la décision - peut prendre  kan duren. Door de uitwissing of het eerherstel komen één of meer veroordelingen niet meer voor op je strafregister. Die veroordeling kan ook niet meer dienen als basis voor wettige herhaling bij nieuwe veroordeling. Een ontzetting uit bepaalde rechten (bv. stemrecht) houdt ook op. Een adellijke titel of een graad in het leger die je verloor door de veroordeling, krijg je niet terug. Bovendien blijf je verplicht om de slachtoffers te vergoeden. Een uitwissing of eerherstel betekent ook niet dat je de boetes niet meer moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn). Ben je klaar om eerherstel aan te vragen? Bestel een gepersonaliseerd verzoekschrift voor 90 EUR. 

fr_BEFR